Flyveregler for droner

Inden din første flyvning med en drone i Danmark skal du kende flyvereglerne for ubemandede luftfartøjer. Ansvaret er dit!

Hos AIRFLIX flyver vi professionelt med droner og vi tager naturligvis sikkerheden omkring droneflyvning meget alvorligt. Med denne side håber vi at kunne bidrage til udbredelsen af kendskabet til flyvereglerne for droner til gavn for alle.

Husk ansvaret for at overholde reglerne påhviler altid piloten – overtrædelse straffes med bøde – og da evt. styrt kan resultere i personskade, og skade på materiel,  kan du være erstatningspligtig.

Vi kan kun opfordre dig til at sætte dig ind i reglerne  – og overholde dem.

Her er en infografik med de vigtigste generelle regler for flyvning med droner i Danmark.

Reglerne gælder for “Open class, Legacy Droner (droner der ikke er C-mærket), DK Specific”.

.

Flyveregler for droner
Flyveregler for droner

Her kan du downloade den originale PDF med Flyveregler for droner.

Derudover henviser vi til Droneregler.dk som er “Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens” officielle side for droneregler.

Dispensation for flyvereglerne

Hos Trafikstyrelsen kan man søge om dispensation for flyvereglerne hvis dronen skal bruges til:

  • Test
  • Forskning
  • Kommercielle formål
Regler for flyvning med drone – FAQ

Hvad er bymæssig bebyggelse?

Bymæssig bebyggelse er defineret som et område der “hovedsagligt anvendes til beboelse, industri eller fritidsaktiviteter, herunder områder med over 200 indbyggere, samt sommerhusområder, beboede campingpladser, bebyggede industri- og havneområder. Desuden parker, strande eller andre rekreative område der ligger indenfor, integreret med eller i umiddelbart tilknytning til tæt bebygget område.”

Der skelnes ikke mellem bymæssig bebyggelse og tættere bebygget område.

Hvad er større offentlig vej?

En generel definitionen på en større offentlig vej, er en vej der har et vejnummer, men det kan dog sagtens gælde andre veje med meget trafik.

Må jeg filme andre personer?

Optagelse af video/fotos med drone skal overholde samme regler som der gælder for alle andre og er reguleret i Straffelovens §264. Den siger, at du “ikke uberettiget må filme eller fotografere personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted“. Overtrædelse straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.

Må jeg flyve indendørs?

Ja. Du skal dog flyve på din egen eller anden privat ejendom hvor du har tilladelse fra ejeren og der ikke er offentlig adgang. Du må ikke udsætte andre personer, dyr eller ejendomme for fare.

Må jeg flyve over andre personer?

Nej, du må ikke overflyve andre personer. Du må ikke udsætte andres liv og ejendom for fare. Derfor må du ikke overflyve tæt bebyggede områder, sommerhusområder, beboede campingpladser eller områder hvor der er samlet et større antal mennesker i fri luft.

Må jeg flyve på min egen private grund?

Ja, forudsat at du overholder flyvereglernes krav, herunder kravet om 150 m afstand til bebyggede områder og ikke flyver over 100 m højde.

Er reglerne de samme i andre lande?

Nej. Der kan være meget løsere regler i nogle lande, mens du kan ende med at blive anholdt i andre. Derudover kan der kan være forskel på om du flyver privat eller kommercielt. Så undersøg det grundigt inden du tager din drone med på ferie.